Vítejte na webu Archeologické mapy České republiky

Pro procházení dat využijte webovou aplikaci Digitální archiv AMČR (https://digiarchiv.aiscr.cz/).

Pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči využijte tento odkaz: http://www.archeologickamapa.cz/oznameni

Archeologická mapa České republiky (AMČR) je informační systém pro sběr, správu a prezentaci dat o archeologických výzkumech na území ČR a pro poznání minulosti Čech, Moravy a Slezska. Obsažená data popisují desetitisíce archeologických výzkumů a jejich konkrétních poznatků. Zahrnují informace o vedoucích výzkumu, o tom, kdy výzkum probíhal, o jeho lokalizaci i to, jaké nálezy a z jakého období výzkum zjistil. Zvláštním typem záznamů jsou údaje o archeologických lokalitách, zjištěných povrchovým i dálkovým průzkumem. Většina záznamů je napojena na úložiště digitálních dokumentů a bibliografický katalog.

AMČR je určena profesionálním archeologům, odborníkům z blízkých oborů, studentům i zájemcům z širší veřejnosti, jimž nabízí možnost efektivně pracovat s poznatky získanými generacemi archeologů v naší zemi. Je provozována Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a Brně. Pro uživatele je AMČR plně dostupná a běží postupné plnění daty. Naleznete zde informace k výzkumům provedeným po roce 2000 v Čechách, resp. po roce 2009 na Moravě a ve Slezsku, a další vybrané datové bloky. Retrospektivní data jsou doplňována postupně.

31. 3. 2021 | Zveřejněna tisková zpráva a metodický výklad k AMČR-PAS
Mezi přiloženými dokumenty na stránce AMČR-PAS nově najdete tiskovou zprávu ke spuštění systému a metodický výklad AMČR-PAS v kontextu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

29. 3. 2021 | Úpravy AMČR-PAS a nový Zpravodaj AMČR
Na stránce AMČR-PAS byly zveřejněny aktualizované vzory dohody o spolupráci a protokolu o proškolení spolupracovníka. V Portálu AMČR-PAS byla opravena chyba znemožňující řádné napojení nálezu na projekt výzkumu. V sekci ke stažení je k dispozici nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 7).

22. 3. 2021 | Zveřejněn AMČR-PAS
Archeologická mapa získala zbrusu nový modul - Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů. Více informací o něm se dozvíte na samostné stránce AMČR-PAS.

19. 3. 2021 | Proběhla revize webu
Po delší době došlo k celkové revizi tohoto webu. Kromě vizuální aktualizaci titulní strany a dalších drobných úpravy byly aktualizovány veškeré zastaralé informace a odkazy na dílčích stránkách.

9. 3. 2021 | Nový nástroj pro vyhledávání
V souvislosti se zlepšováním aplikací a postupným přechodem do webového prostředí došlo k důležité změně v poskytování nástrojů pro vyhledávání v AMČR. Nově jsou moduly Mapa a Vyhledávání dostupné přes Digiální archiv AMČR, nikoli přes původní desktopovou aplikaci. Vyhledávání bylo významně vylepšeno a propojeno s dalšími funkcemi Digitálního archivu. Věříme, že změnu oceníte a že pomůže k lepší dostupnost dat AMČR pro nejširší užití.

15. 5. 2020 | Aktualizace Digitálního archivu AMČR
Digiální archiv byl doplněn o řadu nových funkcí! Mimo jiné jde o o možnost stahovat plné verze dokumentů, vylepšené generování náhledů, doplnění uživatelské nápovědy, nový způsob listování, automaticky generované citace a mnoho dalších drobných oprav a vylepšení, které zajistí vyšší uživatelské pohodlí. Na hlavní obrazovce navíc naleznete dva zcela nové moduly -Evidenci samostatných nálezů a Knihovnu 3D, jež se brzy začnou plnit zajímavými daty. A přispět do nich budete moci i Vy prostřednictvím nového webového klienta AMČR!

24. 1. 2020 | Hledáme síťového a severového správce
Tým AIS CR hledá kolegu na pozici serverového a síťového spráce. Více informací viz tento inzerát.

1. 10. 2019 | Výběrové řízení na pozici archeologa
Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici archeologa se zaměřením na správu archivního fondu a digitálních datových zdrojů. Podrobnosti naleznete zde.

12. 9. 2019 | Úprava systému oznámení
V online formuláři pro oznámení stavebních či jiných zásahů došlo ke změně systému zpracování oznámení. Pro omezení vystavování potvrzení s chybnými či neúplnými údaji jsou nově potvrzení o oznámení rozesílána na zadanou emailovou adresu až po obshaové kontrole ze strany Archeologických ústavů.

30. 8. 2019 | Zveřejněny všechny textové dokumenty
V Digitálním archivu AMČR jsou nyní dostupné veškeré textové dokumenty uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Byla tak dovršena první etapa digitalizace a zpřístupnění celého archivního fondu online.

17. 6. 2019 | Nové API pro vytěžování dat AMČR
Od června 2019 bylo v rámci projektu AIS-2 zpřístupněno nové API rozhraní sloužící k hromadnému vytěžování data z AMČR prostřednictvím protokolu OAI-PMH. API je vč. veškeré dokumentace dostupné na adrese https://api.aiscr.cz/. AMČR tak nově můžete přímo zapojit jako datový zdroj ve svých projektech!

6. 2. 2019 | Digitální archiv na nové adrese
V souvislosti s úpravou zabezpečení a sjednocováním infrastruktury AIS CR došlo k přesunu Digitálního archivu na novou webovou adresu https://digiarchiv.aiscr.cz/. Původní webová adresa zůstává i nadále funkční, stejně jako veškeré odkazy odvozené z původní adresy.

6. 2. 2019 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 6), které obsahuje informace ke zveřejňování dokumentů v Digitálním archivu AMČR podle nových licenčních smluv a informuje o rozsáhlých datových blocích nově importovaných do systému. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

24. 1. 2019 | Korpus českých hradišť
V Digitálním archivu je nově dostupných více než 5000 fotografií hradišť z produkce Jiřího Marounka, které jsou propojeny na odpovídající lokality a plně popsány metadaty. K hradištím jsou rovněž připojeny plány z publikace Encyklopedie hradišť v Čechách. Korpus hradišť nyní obsahuje přes 350 ověřených a přesně vymezených lokalit, které jsou dostupné též v AMČR.

28. 11. 2018 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 5), které obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

27. 11. 2018 | Kompletní verze ADČ
Na tomto odkazu v sekci "Ke stažení" je k dispozici kompletní verze Archeologické databáze Čech. Ta zahrnuje veškerá data zaslaná do ARÚP do spuštění AMČR. Tato databáze obsahuje data v nerevidované podobě, tedy pouze po provedení základních korektur.

22. 8. 2018 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 4), které obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

13. 6. 2018 | Nový online formulář pro oznámení
Došlo k otevření nové možnosti pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Nově je k dispozici online formulář pro oznámení na webové adrese: http://www.archeologickamapa.cz/oznameni

29. 3. 2018 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 3), které obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci Ke stažení

11. 9. 2017 | Ukončen provoz IDAV.
Ke dni 1. 9. 2017 byl definitivně ukončen provoz Internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV). Pro procházení dat použijte systém AMČR. Převodník identifikátorů mezi oběma systémy je k dispozici zde.

15. 6. 2017 | Přidán dokument Často kladené otázky.
Dokument je ke stažení ZDE a v sekci "Ke stažení". Dokument budeme pravidelně aktualizovat s ohledem na obvyklé otázky a obtíže nahlášené uživateli AMČR. Datum poslední aktualizace je uvedeno v dokumentu.

5. 6. 2017 | Spuštěn Digitální archiv AMČR.
Pro vstup do Digitálního archivu použijte adresu http://digiarchiv.amapa.cz. Pro přístup k obsahu dokumentů je třeba přihlásit se platným účtem AMČR s dostatečným oprávněním. Oprávnění potřebné k zobrazení dokumentu naleznete v jeho popisu.

1. 6. 2017 | Archeologická mapa ČR byla spuštěna.
Úvodní informace ke spuštění systému naleznete zde. Návod na instalaci systému je uveden zde, leták se základním návodem lze stáhnout zde. Přejeme příjemné užívání softwaru AMČR a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 12. 4. 2021