AMČR je v současnosti zaváděna do plného provozu.

Dostupná je většina jejích funkcí a běží postupné plnění daty. Prozatím zde nalezente informace k výzkumům provedeným po roce 2000 v Čechách, resp. po roce 2009 na Moravě a ve Slezsku, a další vybrané datové bloky. Retrospektivní data budou doplňována postupně. Pro Čechy bude většina dat dostupná během let 2018/2019, pro Moravu a Slezsko budou data přibývat kontinuálně v souvislosti s jejich digitalizací a zpracováním.

Pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči využijte tento odkaz: http://www.archeologickamapa.cz/oznameni

Pro procházení dat zájemcům z řad veřejnosti doporučujeme používat webovou aplikaci Digitální archiv AMČR (http://digiarchiv.amapa.cz).

Aktuality

28. 11. 2018 - Nový zpravodaj AMČR Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č.5), který obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

27. 11. 2018 - Kompletní verze ADČ Na tomto odkazu v sekci "Ke stažení" je k dispozici kompletní verze Archeologické databáze Čech. Ta zahrnuje veškerá data zaslaná do ARÚP do spuštění AMČR. Tato databáze obsahuje data v nerevidované podobě, tedy pouze po provedení základních korektur.

22. 8. 2018 - Nový zpravodaj AMČR Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č.4), který obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

13. 6. 2018 - Nový online formulář pro oznámení Došlo k otevření nové možnosti pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Nově je k dispozici online formulář pro oznámení na webové adrese: http://www.archeologickamapa.cz/oznameni

29. 3. 2018 - Nový zpravodaj AMČR Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č.3), který obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci Ke stažení

11. 9. 2017 - Ukončen provoz IDAV. Ke dni 1. 9. 2017 byl definitivně ukončen provoz Internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV). Pro procházení dat použijte systém AMČR. Převodník identifikátorů mezi oběma systémy je k dispozici zde.

15. 6. 2017 - Přidán dokument Často kladené otázky. Dokument je ke stažení ZDE a v sekci "Ke stažení". Dokument budeme pravidelně aktualizovat s ohledem na obvyklé otázky a obtíže nahlášené uživateli AMČR. Datum poslední aktualizace je uvedeno v dokumentu.

5. 6. 2017 - Spuštěn Digitální archiv AMČR. Pro vstup do Digitálního archivu použijte adresu http://digiarchiv.amapa.cz. Pro přístup k obsahu dokumentů je třeba přihlásit se platným účtem AMČR s dostatečným oprávněním. Oprávnění potřebné k zobrazení dokumentu naleznete v jeho popisu.

1. 6. 2017 - Archeologická mapa ČR byla spuštěna. Úvodní informace ke spuštění systému naleznete zde. Návod na instalaci systému je uveden zde, leták se základním návodem lze stáhnout zde. Přejeme příjemné užívání softwaru AMČR a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Archeologická mapa České Republiky

Archeologická mapa České republiky (AMČR) je informační systém pro sběr, správu a prezentaci dat o archeologických výzkumech na území ČR a pro poznání minulosti Čech, Moravy a Slezska. Obsažená data popisují desetitisíce archeologických výzkumů a jejich konkrétních poznatků. Zahrnují informace o vedoucích výzkumu, o tom, kdy výzkum probíhal, o jeho lokalizaci i to, jaké nálezy a z jakého období výzkum zjistil. Zvláštním typem záznamů jsou údaje o archeologických lokalitách, zjištěných povrchovým i dálkovým průzkumem. Většina záznamů je napojena na úložiště digitálních dokumentů a bibliografický katalog.

AMČR je určena profesionálním archeologům, odborníkům z blízkých oborů, studentům i zájemcům z širší veřejnosti, jimž nabízí možnost efektivně pracovat s poznatky získanými generacemi archeologů v naší zemi. Je provozována Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a Brně.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury SmartGIS s.r.o.

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info