O aplikaci AMČR

Aplikace AMČR je bránou k informačnímu systému archeologických výzkumů a nálezů Archeologických ústavů AV ČR v Praze a Brně. Program si může každý uživatel zdarma nainstalovat na svém počítači a následně prostřednictvím internetu použít k prohlížení dat. Pokud je uživatel registrován, může také vkládat záznamy o vlastních archeologických průzkumech a výzkumech.

AMČR integruje funkce několika informačních bází, které česká archeologie dosud užívala. Především jde o ústřední databáze výsledků archeologických výzkumů (Archeologická databáze Čech a moravský Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů), jejichž data jsou postupně převáděna do AMČR, obsahově revidována a poprvé volně a společně prezentována. Již nyní je aplikace naplněna validními daty pro oblast Čech. AMČR umožňuje vyhledávání prostřednictvím mapy, pokročilé dotazy i tvorbu a export textových a tabulkových sestav. Velká část záznamů je opatřena odkazy na literaturu či zdrojové dokumenty v digitálních úložištích, zejména v Digitálním archivu ARÚP. Prostřednictvím AMČR je tak možno efektivně vyhledávat a prohlížet většinu dokumentů typu hlášení a nálezových zpráv.

Pro profesionální archeology je významnou inovací zapojení Internetové databáze terénních archeologických výzkumů (IDAV) do struktury AMČR a provázání pracovních postupů IDAV s podáváním nálezových zpráv k provedeným archeologickým akcím. Díky tomu dochází k výraznému zpřehlednění administrace záchranných archeologických výzkumů, neboť organizace oprávněné k terénním výzkumům získávají i předávají potřebná data prostřednictvím jediného uzlového bodu – klienta AMČR. Uzavření databáze IDAV v dosavadním webovém rozhraní je plánováno na rok 2017.

AMČR je od počátku zamýšlena jako páteřní informační systém české archeologie, a proto již v současné době vznikají její účelová rozšíření pro archeologii pražské památkové rezervace.

Archeologický ústav AV ČR v Brně Archeologický ústav AV ČR v Praze Archeologický informační systém ČR
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury SmartGIS s.r.o.

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní
design by petrkincl.info