Ke stažení / odkazy

Na této stránce si můžete stáhnout užitečné dokumenty, soubory, a aplikace, které Vám umožní blíže se seznámit s aplikací AMČR a užívaným popisným systémem. Nabízena je i aplikace umožňující převádět zeměpisné souřadnice různých souřadnicových systémů užívaných v ČR. Zároveň zde naleznete odkazy na další související webové stránky a aplikace.

Zpravodaj AMČR 1 PDF Úvodní dopis s informacemi o zahájení provozu systému AMČR (1. 6. 2017). stáhnout
Zpravodaj AMČR 2 PDF Souhrn informací k prvním měsícům provozu systému AMČR (3. 11. 2017). stáhnout
Zpravodaj AMČR 3 PDF Souhrn informací k provozu a práci v systému AMČR (29. 3. 2018). stáhnout
Zpravodaj AMČR 4 PDF Souhrn informací k provozu a práci v systému AMČR (22. 8. 2018). stáhnout
Instalace AMČR PDF Návod pro instalaci plné i školící verze aplikace AMČR. stáhnout
Často kladené otázky PDF Dokument s řešením často kladených otázek na uživání AMČR (aktualizace 26. 10. 2017). stáhnout
Řešení nejčastějších chyb PDF Návod pro řešení typických obtíží s AMČR (aktualizace 26. 10. 2017). stáhnout
Vyčištění AMČR JAR Nástroj pro odstranění dočasných souborů AMČR z disku počítače. stáhnout
Dodatek ke smlouvě - ARÚP DOC Dodatek k dohodě o užívání AMČR určený ke změně uživatelských oprávnění na úrovni "archeolog". stáhnout
Dodatek ke smlouvě - ARÚB DOC Dodatek k dohodě o užívání AMČR určený ke změně uživatelských oprávnění na úrovni "archeolog". stáhnout
Převodník identifikátorů IDAV XLS Postup převodu identifikátoru projektu mezi starším systémem IDAV a AMČR. stáhnout
Informační leták AMČR PDF Krátký návod pro se základním popisem AMČR. stáhnout
Structuring archaeological evidence PDF Kniha o AMČR a souvisejících informačních sytémech v anglické verzi a pracovní české verzi. stáhnout (složka)
Výzkumy v Čechách (BZO) PDF Publikační řada Výzkumy v Čechách (dříve Bulletin záchranného oddělení). stáhnout (složka)
Kulatý stůl 20. 4. 2017 PDF Výstupy z pracovního kolokvia na téma Zveřejňování informací v archeologii. stáhnout (složka)
GIS data ke stažení GIS Podkladová data pro geografické informační systémy ke stažení. stáhnout (složka)
Prezentace AMČR PDF Základní seznámení s AMČR a jejími funkcemi. stáhnout
ARCHIV 3.1 ZIP Aplikace ARCHIV v3.1 pro práci s databází ADČ stáhnout
ADČ 2014 MDB Archeologická databáze Čech - verze 2014 stáhnout
Struktury AMČR XLS Seznam datových polí v dílčích datových třídách. stáhnout
Aplikace UNITRANS EXE Slouží k převodu souřadnic mezi různými souřadnicovými systémy. stáhnout
Digitální archiv AMČR WEB Slouží k procházení dokumentů uložených v AMČR a souvisejícího obsahu www.digiarchiv.amapa.cz
Archeologický atlas Čech WEB Webová část stejnojmenné publikace vydané v rámci projektu AMČR. www.archeologickyatlas.cz
Archeologie ONLINE WEB Portál podávající přehled dostpných digitálních zdrojů o české archeologii. www.archeologieonline.cz
Archeologický ústav AV ČR v Brně Archeologický ústav AV ČR v Praze Archeologický informační systém ČR
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury SmartGIS s.r.o.

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní
design by petrkincl.info