Jak používat AMČR

Pro vyhledávání ve veřejně dostupných údajích a dokumentech v AMČR, pokročilé databázové dotazy, geografické výběry a zobrazení či tvorbu a export textových a tabulkových sestav stačí kromě připojení k internetu jediné – nainstalovat desktopový klient AMČR. Užívání AMČR je zdarma, pro přihlášení užijte volbu Anonymní uživatel. Ten má oprávnění prohlížet veškeré záznamy, které byly převedeny ze starších informačních systémů nebo které byly vytvořeny ostatními uživateli a jejichž obsah byl potvrzen (archivován) pracovníky Archeologických ústavů AV ČR.

Pro ty, kteří chtějí nejen procházet dostupné informace, ale i vkládat vlastní záznamy, je zřízena uživatelská role Badatel. Pro vytvoření uživatelského účtu je po instalaci desktopového klienta AMČR nezbytné přihlásit se jako Anonymní uživatel, vyplnit registrační formulář a vyčkat na aktivaci účtu.

Uživatelská role Badatel je určena pro studenty historických oborů, badatele či pracovníky paměťových institucí, které nejsou organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů, ale i jakékoli další zájemce. Badatelé mohou být přiřazeni k některé archeologické instituci, nebo mohou vystupovat nezávisle. Registrovaní badatelé nejsou zatíženi agendou spojenou s vedením archeologických projektů, mohou ale významně přispět k získání a dlouhodobému uchování cenných poznatků o krajině ČR a její minulosti. Badatelé mají přístup též k širšímu spektru archivovaných dokumentů v aplikaci Digitální archiv AMĆR.

Profesionálním archeologům – pracovníkům organizací oprávněných k provádění terénních archeologických výzkumů – je určena uživatelská role Archeolog. Ta zpřístupňuje tu část AMČR, která slouží ke správě dat o připravovaných a běžících terénních archeologických výzkumech, tzv. projektů. Uživatel Archeolog je vždy přiřazen ke konkrétní instituci s platným oprávněním Ministerstva kultury ČR provádět archeologické výzkumy, za kterou je mu umožněno v prostředí AMČR vystupovat.

Zájemci o získání této role, kteří užívají registrovaný uživatelský přístup na úrovni Badatel, mohou kdykoliv kontaktovat některý z Archeologických ústavů AV ČR. Ten ověří příslušnost žadatele ke konkrétní instituci a zajistí souhlas jejího vedení s udělením uživatelských práv. Pracovníci z institucí působících v samosprávném kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a v Kraji Vysočina podávají žádost na Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., pracovníci organizací činných v ostatních samosprávných krajích na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.. Následně jim bude uživatelský status Badatel změněn na Archeolog.

Systémové požadavky:
- platforma JAVA (verze 8 a vyšší) ve verzi odpovídající verzi operačního systému (32-bit / 64-bit) - ke stažení zde
(před instalací je vhodné odstranit/odinstalovat všechny předchozí verze prostředí Java - návod zde)
- operační systém MS Windows Vista (a vyšší), Unix/Linux nebo OS X (Apple)

Optimální hardwarové požadavky:
- 5 GB volného místa na pevném disku
- nejméně 2 GB operační paměti (RAM)
- rychlost procesoru (CPU) alespoň 2 GHz
- stabilní připojení k internetové síti

V případě technických problémů nás neváhejte kontaktovat.

Další informace nalznete v nápovědě.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Space Systems Czech s.r.o.

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info